Pensionat

 Ideborgens hundpensionat

 Öppet hela året för alla hundar

Pensionatet är beläget i lugn och ostörd lantlig miljömed skog runt omkring.
Vi har 5 platser där de inackorderade hundarna haregen box och rastgård dygnet runt, dessa rastgårdar har tak och sidoväggar.
Därutöver finns rastgårdar på singelbädd med hel- eller halvtak för daglig utevistelse.
Och på vår 3000 m2 inhägnade gård får hundarna turas om att springa lösa. Promenader i skogen sker med kopplad hund
Anläggningen är godkänd av Länsstyrelsen.

blomma

Hundvård – t ex  klippning, bad, klo- och öronvård – utföres av utbildad djursjukvårdare och hundtrimmare med nära 40 års yrkeserfarenhet.

Vi hälsar alla gamla och nya pensiontsgäster välkomna!

Kerstin & Madeléne

 blomma